Σε ποιους ανθρώπους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η κλωνοποίηση;

Σε ποιους ανθρώπους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η κλωνοποίηση;

  1. Εγκρίνω
  2. Απορρίπτω
Απαντήσεις 3
  1. στρατιώτες
  2. εργάτες
  3. πειραματόζωα
  4. υπηρέτες
  5. αρρώστους


rating: 0+x
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License