Είστε υπέρ ή κατά της κλωνοποίησης στον άνθρωπο;

Είστε υπέρ ή κατά της κλωνοποίησης στον άνθρωπο;

  1. Εγκρίνω
  2. Απορρίπτω
Απαντήσεις 4
  1. υπέρ
  2. κατά
  3. μου είναι αδιάφορο


rating: 0+x
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License