Συμφωνείτε ή όχι με την ανάπτυξη της κλωνοποίησης;

Συμφωνείτε ή όχι με μια ενδεχόμενη ανάπτυξη της κλωνοποίησης;

  1. Εγκρίνω
  2. Απορρίπτω
Απαντήσεις 5
  1. συμφωνώ
  2. διαφωνώ
  3. δεν με ενδιαφέρει


rating: 0+x
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License