Συνεισφορά της κλωνοποίησης

Πιστεύετε ότι η συνεισφορά της κλωνοποίησης είναι μεγαλύτερη από τα προβλήματα που δημιουργεί;

  1. Εγκρίνω
  2. Απορρίπτω
Απαντήσεις 7
  1. Ναι
  2. Όχι
  3. Δεν γνωρίζω


rating: 0+x
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License