Ιωάννα Αυ.

Τι είναι η μοριακή κλωνοποίηση;
Η μοριακή κλωνοποίηση είναι ένα σύνολο πειραματικών μεθόδων της μοριακής βιολογίας που χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση μορίων ανασυνδυασμένου DNA και για την κατεύθυνση αντιγραφής των εντός οργανισμών-ξενιστών.
Τι ερευνά
Η μοριακή κλωνοποίηση εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η χημική δομή του DNA είναι ουσιαστικά η ίδια σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Επομένως, εάν οποιοδήποτε τμήμα του DNA από οποιοδήποτε οργανισμό εισάγεται μέσα σε ένα τμήμα DNA που περιέχει τις μοριακές αλληλουχίες που απαιτούνται για την αντιγραφή του DNA, και το προκύπτον ανασυνδυασμένο DNA εισάγεται εντός του οργανισμού από τον οποίο οι αλληλουχίες ελήφθησαν αντιγραφής, τότε το ξένο DNA θα αντιγραφεί μαζί με το DNA του κυττάρου-ξενιστή στο διαγονιδιακό οργανισμό. Μοριακή κλωνοποίηση είναι παρόμοια με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) κατά το ότι επιτρέπει την αντιγραφή μιας ειδικής αλληλουχίας DNA. Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων είναι ότι μοριακή κλωνοποίηση εμπλέκει αντιγραφή του DNA σε έναν μικροοργανισμό διαβίωσης, ενώ η PCR DNA αντιγράφεται σε ένα in vitro διάλυμα, χωρίς ζωντανών κυττάρων.

Πως πραγματοποιείται-Ποιες εφαρμογές έχει;
Η χρήση της κλωνοποίησης αναφέρεται στο γεγονός ότι η μέθοδος περιλαμβάνει την αντιγραφή ενός ενιαίου μορίου DNA αρχίζοντας από ένα ενιαίο ζωντανό κύτταρο έτσι ώστε να παράγει έναν μεγάλο πληθυσμό των κυττάρων που περιέχουν ταυτόσημα μόρια DNA.Η μοριακή κλωνοποίηση γενικά χρησιμοποιεί αλληλουχίες DNA από δύο διαφορετικούς οργανισμούς: το είδος που είναι η πηγή του DNA που πρόκειται να κλωνοποιηθεί και τα είδη που θα χρησιμεύσουν ως ξενιστές διαβίωσης για την αντιγραφή του ανασυνδυασμένου DNA. Μοριακές μέθοδοι κλωνοποίησης είναι κεντρικής σημασίας για πολλούς σύγχρονους τομείς της σύγχρονης βιολογίας και της ιατρικής.

Σε ένα συμβατικό μοριακό πείραμα κλωνοποίησης, το DNA που πρόκειται να κλωνοποιηθεί λαμβάνεται από έναν οργανισμό ,στη συνέχεια κατεργάζεται με τα ένζυμα στο δοκιμαστικό σωλήνα για να δημιουργηθούν μικρότερα θραύσματα DNA. Μετά, αυτά τα θραύσματα συνδυάζονται με DNA φορέα για να δημιουργήσει μόρια ανασυνδυασμένου DNA. Το ανασυνδυασμένο DNA στη συνέχεια εισάγεται μέσα σε ένα οργανισμό ξενιστή (συνήθως μια εύκολη στην ανάπτυξη, καλοήθη, εργαστηριακό στέλεχος των βακτηρίων E. coli). Αυτό θα δημιουργήσει ένα πληθυσμό των οργανισμών στα οποία μόρια ανασυνδυασμένου DNA αντιγράφονται μαζί με το DNA του ξενιστή. Επειδή περιέχουν ξένα θραύσματα DNA, αυτοί είναι διαγονιδιακά ή γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί (GMO). Αυτή η διαδικασία εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ένα ενιαίο βακτηριακό κύτταρο μπορεί να επαχθεί να αναλαμβάνουν και να αναπαράγουν ένα ενιαίο μόριο ανασυνδυασμένου DNA. Αυτό το κύτταρο μπορεί στη συνέχεια να επεκταθεί εκθετικά, να παράγει μια μεγάλη ποσότητα βακτηρίων, καθένα από τα οποία περιέχουν αντίγραφα του αρχικού ανασυνδυασμένου μορίου. Έτσι, τόσο το προκύπτον βακτηριακό πληθυσμό,οσο και το μόριο ανασυνδυασμένου DNA συνήθως αναφέρονται ως "κλώνοι". Για να κυριολεκτήσουμε, το ανασυνδυασμένο DNA αναφερεται σε μόρια DNA, ενώ η μοριακή κλωνοποίηση αναφέρεται στις πειραματικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση τους.

Οι εργασίες μας 2016-2017


Δημοφιλείς εργασίες


Οι εργασίες μας 2015-2016

2015-16

Οι εργασίες μας 2014-2015

2014-15

Οι εργασίες μας 2013-2014

2013-14

Οι εργασίες μας 2012-2013

2012-13

Οι σελίδες μας


Θεατές

MarcusBergMarcusBerg
GBASGBAS
billman2billman2
forgivenforgiven
claireMakclaireMak
PetranthemanPetrantheman
EgwEgw
ORIGINAL21ORIGINAL21
billpitsbillpits
mpampis tanaliasmpampis tanalias
hi im jimmyhi im jimmy
truepanostruepanos
maurigata2maurigata2
nicktronnicktron
Heisenberg_The_CookHeisenberg_The_Cook
RominaPowerRominaPower
TheodpanTheodpan
to gatoskuloto gatoskulo
giota98smile giota98smile
Kwnna PanKwnna Pan

... and more

Watch: site | category | page

Ετικέτες σελίδων


Κοινωνικά δίκτυα

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License