Όλγα Αν.

Γενετική μηχανική: Οι τεχνικές με τις οποίες ο άνθρωπος επεμβαίνει στο γενετικό υλικό.
Άνοιξε το δρόμο για νέες και ενδιαφέρουσες ερευνητικές και παραγωγικές δυνατότητες αλλά κυρίως οδήγησε τόσο στην κατανόηση της ζωής και της εξέλιξης πάνω στη Γη όσο και στη βελτίωση της υγείας και του τρόπου διαβίωσης του ανθρώπου πάνω σ’ αυτή. Η βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται με τις εφαρμογές της Γενετικής Μηχανικής στην Ιατρική, στη Γεωργία και στην Κτηνοτροφία.

Ανασυνδυασμένο μόριο DNA: Τεχνητό μόριο DNA, το οποίο περιέχει γονίδια από δύο ή και περισσότερους οργανισμούς. Αυτό το DNA έχει τη δυνατότητα να μπει σε ένα βακτήριο ή ακόμα και σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο. Αυτά τα γενετικά τροποποιημένα κύτταρα ή βακτήρια ζουν και αναπαράγονται μεταφέροντας στους απογόνους τους τις νέες ιδιότητες.
Στις μέρες μας μπορούμε να κατασκευάζουμε ανασυνδυασμένο μόριο DNA σε δοκιμαστικό σωλήνα. Η τεχνολογία αυτού του τύπου DNA βοήθησε τον άνθρωπο να επεμβαίνει και να τροποποιεί το γενετικό υλικό των οργανισμών και επίσης, περιλαμβάνει τις τεχνικές που οδηγούν στη μεταφορά τη μεταφορά της γενετικής πληροφορίας μεταξύ των οργανισμών

Κλωνοποίηση: Κατασκευή μεγάλου αριθμού πανομοιότυπων μορίων, κυττάρων ή οργανισμών.

Κλώνος: Πανομοιότυπα μόρια κυττάρων ή οργανισμών

Κατασκευή ανασυνδυασμένου μορίου DNA: Το ολικό DNA απομονώνεται από έναν οργανισμό-δότη και ενώνεται με έναν φορέα κλωνοποίησης δηλαδή με ένα μόριο DNA (όπως πλασμίδιο, ή DNA φάγων) που μπορεί να αυτοδιπλασιάζεται ανεξάρτητα μέσα σε ένα κύτταρο ξενιστή (όπως βακτήριο)
Η εισαγωγή του DNA στο βακτηριακό κύτταρο ξενιστή ονομάζεται μετασχηματισμός.


Η κλωνοποίηση μπορεί να έχει αρκετές πρακτικές εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως στον τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας, στην ιατρική, στη βιομηχανία και στο περιβάλλον.

Πρώτα πρώτα στην Γεωργία – κτηνοτροφία

Τόσο στα ζωικά όσο και στα φυτικά προϊόντα η κλωνοποίηση μπορεί να συμβάλλει στα εξής:
1) Στη μείωση του χρόνου ωρίμανσης των φυτών που παράγουν τους καρπούς
2) Στην ανθεκτικότητα των φυτών σε βλαβερούς οργανισμούς και
3) Στη χρήση λιγότερων φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων για την αντιμετώπιση ζιζανίων (μικρότερο ποσοστό επιβάρυνσης του περιβάλλοντος)
4) Στην αυξημένη παραγωγή τροφίμων σε λιγότερο χρονικό διάστημα.
5) Στην εξοικονόμηση ενέργειας (περιβάλλον)

Ιατρική
1) θεραπεία σοβαρών ιατρικών παθήσεων όπως λευχαιμία, καρκίνος του μυελού των οστών
Επιστήμονες τονίζουν ότι : «Είναι πιθανό στο προσεχές μέλλον να μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα ολόκληρο μέλος έτοιμο να τοποθετηθεί σ’ έναν ασθενή που υπέστη ακρωτηριασμό.»

2) αντιμετώπιση της στειρότητας
Πιο συγκεκριμένα, η αντιμετώπιση της στειρότητας μπορεί να γίνει μελλοντικά με την αναπαραγωγική κλωνοποίηση. Αντικαθίσταται ο πυρήνας ενός ανθρώπινου ωαρίου με τον πυρήνα ενός ώριμου κυττάρου που υπάρχει το γενετικό υλικό. Το έμβρυο που έχει τοποθετηθεί θα εμφυτεύεται στη μήτρα μιας γυναίκας που θα απαπτυχθεί το νέο άτομο.
Η αναπαραγωγική κλωνοποίηση στον άνθρωπο απαγορεύεται σε κάθε χώρα.

3) αντιμετώπιση του προβλήματος της πείνας και του υποσιτισμού

Περιβάλλον

Η κλωνοποίηση μπορεί να συμβάλλει στη διασωση ζωων υπό εξαφανιση ή ακόμα και στην αναβίωση ζωων που εχουν ήδη εξαφανιστεί όπως το μπουκάρδο ένα είδος αγριοκάτσικου στα Πυρηναία.
Τον Ιούλιο του 2003, μία ομάδα Γάλλων και Ισπανών επιστημόνων απομόνωσε ένα μέρος του DNA που είχε διασωθεί από το τελευταίο ζωντανό μπουκάρδο το οποίο είχε εξαφανιστεί το 2000, με σκοπό να αναβιώσουν για πρώτη φορά ένα εξαφανισμένο ζώο.

Η επιστημονική ομάδα της βιοτεχνολογικής εταιρείας Advanced Cell Technology τοποθέτησε πυρήνες από αυτά τα κύτταρα σε ωάρια κοινής κατσίκας, από τα οποία είχε αφαιρεθεί το γενετικό υλικό. Μετά από πολλές προσπάθειες και μετά από έξι χρόνια γεννήθηκε ένας κλώνος, αλλά πέθανε μετά από επτά λεπτά λόγω φυσικών ατελειών στους πνεύμονες. Παρόμοιες ατέλειες πνευμόνων έχουν εμφανιστεί και σε κλώνους προβάτων, όπως στη Dolly. Ακόμα και αν αυτός ο κλώνος επιζούσε ο χρόνος ζωής του θα ήταν περιορισμένος, όμως οι απόγονοί του θα ήταν απολύτως υγιείς.

Οι εργασίες μας 2016-2017


Δημοφιλείς εργασίες


Οι εργασίες μας 2015-2016

2015-16

Οι εργασίες μας 2014-2015

2014-15

Οι εργασίες μας 2013-2014

2013-14

Οι εργασίες μας 2012-2013

2012-13

Οι σελίδες μας


Θεατές

MarcusBergMarcusBerg
GBASGBAS
billman2billman2
forgivenforgiven
claireMakclaireMak
PetranthemanPetrantheman
EgwEgw
ORIGINAL21ORIGINAL21
billpitsbillpits
mpampis tanaliasmpampis tanalias
hi im jimmyhi im jimmy
truepanostruepanos
maurigata2maurigata2
nicktronnicktron
Heisenberg_The_CookHeisenberg_The_Cook
RominaPowerRominaPower
TheodpanTheodpan
to gatoskuloto gatoskulo
giota98smile giota98smile
Kwnna PanKwnna Pan

... and more

Watch: site | category | page

Ετικέτες σελίδων


Κοινωνικά δίκτυα

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License