Pitsobironia

«« Άτλας

»» Dreamers

Μέλη


Υποθέματα-Ερευνητικά Ερωτήματα


Η Εργασία της ομάδας μας

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ

Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους συνήθως δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν άμεσα. Η αξιοποίηση τους προϋποθέτει την μετατροπή τους σε ενώσεις, που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια είτε για να οξειδωθούν και να παραχθεί ενέργεια είτε ως «πρώτη υλη» για τη σύνθεση μορίων που είναι απαραίτητα ως δομικά ή λειτουργικά συστατικά των οργανισμών. Το σύνολο των χημικών αντιδράσεων που εξυπηρετούν αυτές τις διαδικασίες συνιστούν τον μεταβολισμό. Με το μεταβολισμό τους τα κύτταρα, και κατά επέκταση οι οργανισμοί, διατηρούν σταθερές τις συνθήκες λειτουργίας τους παρά τις μεταβολές που μπορεί να συμβαίνουν στο περιβάλλον. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να αφορούν τη θερμοκρασία, τη συγκέντρωση ενδοκυτταρικών ουσιών κ.α.
Ο μεταβολισμός έχει δυο σκέλη, τον καταβολισμό και τον αναβολισμό. Ο καταβολισμός περιλαμβάνει τις αντιδράσεις διάσπασης πολύπλοκων ουσιών σε απλούστερες, με παράλληλη συνήθως απόδοση ενέργειας. Ο αναβολισμός περιλαμβάνει αντιδράσεις σύνθεσης πολύπλοκων χημικών ουσιών από πιο άπλες. Για την πραγματοποίηση των αντιδράσεων σύνθεσης καταναλώνεται ενέργεια. Δηλαδή οι καταβολικές αντιδράσεις αποδίδουν ενέργεια (εξώθερμες), ενώ οι αναβολικές απορροφούν ενέργεια (ενδόθερμες). Η ενέργεια που παράγεται στα κύτταρα των οργανισμών αποθηκεύεται σε χημικούς δεσμούς βιομορίων. Είναι δεσμοί που, για να σχηματιστούν, απαιτούν ενέργεια, την οποία αποδίδουν, όταν σπάζουν.
Για να γίνουν πολλές από τις χημικές αντιδράσεις χρειάζεται να προσφερθεί ενέργεια (ενέργεια ενεργοποίησης) στα αντιδρώντα μόρια (μόρια υποστρώματα). Αυτή η ενέργεια που θα ήταν πολύ μεγάλη και θα έβλαπτε το κύτταρο μειώνεται από τα ενζυμα (πρωτεΐνες) τα οποία συγχρόνως αυξάνουν την ταχύτητα των αντιδράσεων.
Πιο συγκεκριμένα, όταν τρώμε, η τροφή (μακρομόρια) διασπάται με την πέψη σε απλούστερα, π.χ. οι υδατάνθρακες σε απλά σάκχαρα, οι πρωτεΐνες σε αμινοξέα, τα λιπίδια σε λιπαρά οξέα και γλυκερόλη. Τα απλά μόρια μέσω του κυκλοφορικού ή του λεμφικού συστήματος άγονται στους ιστούς. Η πέψη των μακρομορίων δεν αποδίδει ATP (ενέργεια) στον οργανισμό. Αυτές τις ουσίες τα κύτταρα τις χρησιμοποιούν είτε για να συνθέσουν δομικά συστατικά ή για να αποσπάσουν ενέργεια με την οξείδωσή τους κατά την κυτταρική αναπνοή. Η ίδια η πέψη δεν αποδίδει ενέργεια στον οργανισμό. Ένα μέρος της ενέργειας που παράγεται κατά τις αντιδράσεις οξείδωσης ελευθερώνεται ως θερμότητα και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για τις διαφορές κυτταρικές λειτουργιές. Το υπόλοιπο ποσό ενέργειας διατίθεται στα κύτταρα με τη μορφή ATP (για να πάρει ενέργεια το κύτταρο διασπά συνήθως υδατάνθρακες ή λίπη). Ο καταβολισμός (διάσπαση των υδατανθράκων) περιλαμβάνει τρία σταδία: τη γλυκόλυση, τον κύκλο του κιτρικού οξέος και την οξειδωτική φωσφορυλίωση

διαδικασίες κυτταρικής αναπνοής

Ένας απλός υδατάνθρακας, που υπάρχει άφθονος στα φρούτα είναι η φρουκτόζη. Η φρουκτόζη είναι το φυσικό σάκχαρο που βρίσκεται κυρίως στο μέλι και στα φρούτα (π.χ. δαμάσκηνα, σταφίδες, σύκα, μήλα, φρουτοχυμοί) και σε μικρότερες ποσότητες σε κάποια λαχανικά (π.χ. καρότα). Η προσλαμβανομένη φρουκτόζη μεταβολίζεται στο ήπαρ, ώστε παράγει κυρίως γλυκόζη (~50%), μικρές ποσότητες γλυκογόνου (>17%) γαλακτικού οξέος (~25%) και λιπαρά οξέα με μια διαδικασία που ονομάζεται de novo λιπογένεση. Η γλυκόζη μεταφέρεται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος σε όλους τους ιστούς και τα κύτταρα μετατρέπουν τη γλυκόζη σε ενέργεια.

φρουκτόζη—σάκχαρο στα φρούτα, λαχανικά, και μέλι

Για να μεταβολιστεί όμως η φρουκτόζη απαιτείται η ύπαρξη ενός ενζύμου, της αλδολάσης Β στο ήπαρ. Η φρουκτόζη κατά την είσοδο της στο ήπαρ φωσφορυλιώνεται από την φρουκτοκινάση σε φρουκτόζη -1-φωσφορικό άλας και στη συνέχεια μέσω της αλδολάσης Β μετατρέπεται στις τριόζες γλυκεραλδεΰδη και διϋδροξυακετόνη. Εξαιτίας της έλλειψης του ενζύμου η αντίδραση φτάνει μέχρι την παραγωγή του φρουκτόζη -1-φωσφορικό άλας, καθώς δεν υπάρχει το ένζυμο που απαιτείται για την περαιτέρω διάσπασή της. Το αποτέλεσμα είναι η δραστηριότητα της φρουκτοκινάσης να είναι ανεξέλεγκτη και τα μόρια του ATP να εξαντλούνται καθώς χρησιμοποιούνται στην φωσφορυλίωση της φρουκτόζης. Ακολούθως η χημική αποδόμηση του AMP οδηγεί στην αύξηση οξέος. Εκτός από την υπερουριχιμία εμφανίζεται και υπογλυκαιμία καθώς η πορεία προς την γλυκογενόλυση της φρουκτόζης ανακόπτεται στο στάδιο φρουκτόζη -1-φωσφορικό άλας.
Επίσης όταν η φρουκτόζη δε μεταβολίζεται λόγω της έλλειψης του ενζύμου η συσσώρευσή της στα κύτταρα είναι αυξητική. Σε αυτήν την περίπτωση επίσης τα κύτταρα του οργανισμού δε μπορούν να την αξιοποιήσουν για να παραχθεί ενέργεια. Πρέπει να επισημανθεί πως η συσσώρευση αυτή της φρουκτόζης δεν είναι τοξική μόνο για τα νευρικά κύτταρα αλλά και για άλλους τύπους κυττάρων π.χ. για τα ηπατικά κύτταρα, στα οποία γίνεται μεγάλο μέρος του μεταβολισμού. Ο συνδυασμός της συσσώρευσης με τη μειωμένη παραγωγή ενέργειας, λόγω της σημαντικής θέσης της φρουκτόζης στη γλυκόλυση, έχει ως αποτέλεσμα καταστροφικές συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Όσοι άνθρωποι δεν μπορούν να μεταβολίσουν τη φρουκτόζη λόγω της έλλειψης του ενζύμου πάσχουν από μια κληρονομική ασθένεια που ονομάζεται κληρονομική δυσανεξία στη φρουκτόζη (Hereditary Fructose Intolerance). Παιδιά με έλλειψη αυτού του ενζύμου έχουν χαμηλές νοητικές και κινητικές δυνατότητες. Τα μεγαλύτερα παιδιά παρουσιάζουν πνευματική καθυστέρηση και σε πιο προχωρημένη ηλικία το νευρικό σύστημα του ατόμου καταρρέει με τελικό αποτέλεσμα το θάνατο. Τα συμπτώματα εμφανίζονται όταν προσληφθούν τρόφιμα που περιέχουν τον υδατάνθρακα και εκδηλώνονται με τη χαμηλή πρόσληψη τροφής, με τη μη φυσιολογική ανάπτυξη ή ακόμα και με τη δυσλειτουργία του ήπατος. Άλλα πιο άμεσα συμπτώματα μπορεί να είναι η υπνηλία, ο ίκτερος, ο εμετός, οι σπασμοί, η ερεθιστικότητα και η αποστροφή για τα φρούτα και γενικά τα τρόφιμα που περιέχουν φρουκτόζη.
Στα βρέφη που θηλάζουν δε γίνεται αντιληπτή η διαταραχή αυτή, γιατί δε λαμβάνουν τρόφιμα που περιέχουν φρουκτόζη μέχρι τη στιγμή του απογαλακτισμού, οπότε εκδηλώνεται η ανεπάρκεια, αν υπάρχει.
Τα άτομα που πάσχουν από την κληρονομική αυτή ανωμαλία θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν την κατανάλωση σορβιτόλης, επειδή το ήπαρ τη μετατρέπει εύκολα σε φρουκτόζη μέσω της διϋδρογενάσης της σορβιτόλης. Μπορούν όμως, ακολουθώντας προσεκτικό διαιτητικό πρόγραμμα μετά από συμβουλές διαιτολόγων που έχουν άριστη γνώση για το ποια τρόφιμα είναι αποδεκτά, να αντικαθιστούν τη φρουκτόζη με γλυκόζη, μαλτόζη ή άλλα σάκχαρα που δε βλάπτουν τον οργανισμό.

fructose is distinct from glucose

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
• Βιολογία Β’ Γενικού Λυκείου
Κληρονομική δυσανεξία φρουκτόζης - wikipedia

ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ:
Σταυρούλα Β.
Θάνος Κ.
Βίκτορας Γ.
Νίκος Δ.
Δημήτρης Δ.


Εργασίες ανά ομάδα

Ομάδα Δ

8 Ομάδες-Ρόλοι 2 25 Jan 2016 14:55 2016-ΦΕΒ-25, 23:59
7 Γνωριμία-Εξοικείωση 2 25 Jan 2016 14:33 2016-ΦΕΒ-25, 23:59

Θέματα εργασιών

Θέμα εργασίας Ανάθεση Κατάσταση Προτεραιότητα Δημιουργία Ολοκλήρωση Υπεύθυνος
8 Ομάδες-Ρόλοι 2 b1t1 b1t2 b1t3 b1t4 b1t5 b2t1 b2t2 b2t3 b2t4 b2t5 b2t6 b3t1 b3t2 b3t3 b3t4 Open Κοινή 25 Jan 2016 14:55 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits
7 Γνωριμία-Εξοικείωση 2 b1t1 b1t2 b1t3 b1t4 b1t5 b2t1 b2t2 b2t3 b2t4 b2t5 b2t6 b3t1 b3t2 b3t3 b3t4 Open Κοινή 25 Jan 2016 14:33 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits

Κανόνες Συμπεριφοράς-Βαθμολογία

Οι εργασίες μας 2014-2015


Δημοφιλείς εργασίες 2014-15


Θεατές

MarcusBergMarcusBerg
GBASGBAS
billman2billman2
forgivenforgiven
claireMakclaireMak
PetranthemanPetrantheman
EgwEgw
ORIGINAL21ORIGINAL21
billpitsbillpits
mpampis tanaliasmpampis tanalias
hi im jimmyhi im jimmy
truepanostruepanos
maurigata2maurigata2
nicktronnicktron
Heisenberg_The_CookHeisenberg_The_Cook
RominaPowerRominaPower
TheodpanTheodpan
to gatoskuloto gatoskulo
giota98smile giota98smile
Kwnna PanKwnna Pan

... and more

Watch: site | category | page

Ετικέτες σελίδων


It seems you have no tags attached to pages. To attach a tag simply click on the tags button at the bottom of any page.

It seems you have no tags attached to pages. To attach a tag simply click on the tags button at the bottom of any page.

It seems you have no tags attached to pages. To attach a tag simply click on the tags button at the bottom of any page.


Κοινωνικά δίκτυα

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License