Αρχηγός

Μέλη


Υποθέματα-Ερευνητικά Ερωτήματα


Η Εργασία της ομάδας μας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΑΞΗ Γ΄3
Μαθητές: Π. Νικόλας
Τ. Κωνσταντίνος
Ζ. Στέφανος
Καθηγητής: Β. Πιτσιλαδής

ΘΕΜΑ: Σχέση εξωτερικής και κυτταρικής αναπνοής. Διαφορές των δύο διαδικασιών.

Τι είναι αναπνοή ;
H πρόσληψη του οξυγόνου και η απελευθέρωση του διοξειδίου του άνθρακα ονομάζεται αναπνοή. Η αναπνοή είναι επομένως η ανταλλαγή των αερίων ανάμεσα στο περιβάλλον και το ανθρώπινο σώμα (ή γενικά το σώμα του ζώου). Ο όρος αναπνοή χρησιμοποιείται όμως για να περιγράψει και τη διαδικασία που επιτελείται μέσα στα κύτταρα (στην αναπνευστική αλυσίδα των μιτοχονδρίων) για την παραγωγή βιολογικής ενέργειας. Έτσι, η μεταφορά του οξυγόνου από το περιβάλλον στα κύτταρα και του διοξειδίου του άνθρακα αντίστροφα ονομάζεται «εξωτερική αναπνοή» ενώ οι ίδιες ανταλλαγές αερίων από και προς τα κύτταρα ονομάζονται «εσωτερική αναπνοή». Η εξωτερική αναπνοή επιτυγχάνεται με ένα εξειδικευμένο σύστημα αγωγών, το αναπνευστικό σύστημα αλλά και με εξειδικευμένα κύτταρα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια.
Εξωτερική αναπνοή
Με την ανταλλαγή αερίων στους ιστούς, οξυγόνο διαχέεται από το αίμα προς τα κύτταρα και διοξείδιο του άνθρακα αποβάλλεται από τα κύτταρα προς το αίμα. Το οξυγόνο μεταφέρεται συνδεδεμένο με την αιμοσφαιρίνη. Η οξυαιμοσφαιρίνη προσδίδει στο αρτηριακό αίμα το ερυθρό του χρώμα μειωμένη αιμοσφαιρίνη προσδίδει στο φλεβικό αίμα βαθύ κόκκινο χρώμα. Η μεγαλύτερη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα μεταφέρεται στο αίμα με τη μορφή διττανθρακικών ιόντων. Μικρό ποσοστό συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη. Φυσιολογικά, η μερική πίεση του οξυγόνου στο αίμα κυμαίνεται από 75-100 mmHg, αναλόγως με την ηλικία• για το διοξείδιο του άνθρακα από 35-45 mmHg.
Η εξωτερική αναπνοή είναι μέρος του ευρύτερου αναπνευστικού συστήματος. Το αναπνευστικό σύστημα αποτελείται βασικά από τους πνεύμονες, που καταλαμβάνουν όλο το διαθέσιμο χώρο στη θωρακική κοιλότητα, καθώς και από τους αεροφόρους οδούς (ρινική και στοματική κοιλότητα , φάρυγγα, λάρυγγα, τραχεία και βρόγχους) με τους οποίους επικοινωνούν οι πνεύμονες με την ατμόσφαιρα.
Οι πνεύμονες είναι όργανα με μεγάλη ελαστικότητα που σχηματίζονται με τις αλλεπάλληλες διακλαδώσεις των δύο μεγάλων βρόγχων που προέρχονται από την διακλάδωση της τραχείας. Το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των πνευμόνων καταλαμβάνεται από τις κυψελίδες (ο ολικός αριθμός τους είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια), όπου γίνεται η ανταλλαγή των αερίων με το κυκλοφοριακό σύστημα δια μέσου της αναπνευστικής μεμβράνης, που η συνολική της επιφάνεια είναι γύρω στα 80 τετρ. μέτρα περίπου.

Κυτταρική αναπνοή
Ως κυτταρική αναπνοή χαρακτηρίζεται η καταβολική διαδικασία που λαμβάνει χώρα στα κύτταρα και κατά την οποία πολύπλοκα οργανικά μόρια, κατά σειρά φθίνουσας προτίμησης υδατάνθρακες, λίπη και πρωτεΐνες, οξειδώνονται προκειμένου ν' απελευθερώσουν ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη σε άλλες κυτταρικές διαδικασίες. Η κυτταρική αναπνοή είναι ένα από τα τελευταία στάδια του μεταβολισμού των πολυκύτταρων οργανισμών.

Χρησιμότητα της κυτταρικής αναπνοής
Η κυτταρική αναπνοή συμβαίνει σε πολυχρησιμοποιημένες πολύπλοκες ουσίες επειδή:
• Έχουν αχρηστευθεί εξ αιτίας της πολλής χρήσης ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες του κυττάρου.
• και οι απλούστερες ουσίες στις οποίες διασπώνται μπορούν να ανακυκλωθούν, για να δημιουργηθούν χρήσιμες πιο πολύπλοκες ουσίες
Η σημασία της γλυκόζης στην κυτταρική αναπνοή
Το πρώτο στάδιο της κυτταρικής αναπνοής με διάσπαση της γλυκόζης (υδατάνθρακας τύπου μονοσακχαρίτη) η γλυκόλυση.
Ένα ενδιάμεσο προϊόν της γλυκόλυσης είναι το πυροσταφυλικό οξύ. Στην αερόβια γλυκόλυση το πυροσταφιλικό οξύ οξειδόνεται πλήρως με οξυγόνο παράγοντας διοξείδιο του άνθρακα και νερό, μέσω του κύκλου του κιτρικού οξέος και την οξειδωτική φωσφορυλίωση. Στην αναερόβια γλυκόλυση το πυροσταφυλικό οξύ γίνεται αιθυλική αλκοόλη μέσω της και διοξείδιο του άνθρακα αλκοολικής ζύμωσης ή γαλακτικό οξύ μέσω της γαλακτικής ζύμωσης, όπως στην περίπτωση της αναερόβιας κυτταρικής αναπνοής των ανθρώπινων μυϊκών κυττάρων.

Σχηματική απεικόνιση της κυτταρικής αναπνοής

Σχέση μεταξύ της λειτουργίας της αναπνοής (πρόσληψη οξυγόνου - αποβολή διοξειδίου του άνθρακα από τον οργανισμό) και της κυτταρικής αναπνοής.

Για να πραγματοποιηθεί η λειτουργία της κυτταρικής αναπνοής είναι αναγκαία η πρόσληψη οξυγόνου από το κύτταρο και η απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος τα οποία φέρουν το οξυγόνο στα κύτταρα και το ανταλλάσουν με το διοξείδιο του άνθρακα. Στη συνέχεια περνώντας από τους πνεύμονες απελευθερώνουν το διοξείδιο του άνθρακα το οποίο με την εκπνοή αποδίδεται στην ατμόσφαιρα και προσλαμβάνουν το οξυγόνο που εισέρχεται στους πνεύμονες με την εισπνοή.

Κατά την «εισπνοή» ο άνθρωπος εισροφά τον ατμοσφαιρικό αέρα μέσα στους πνεύμονες του. Στην συνέχεια το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη που υπάρχει στα ερυθροκύτταρα. Τα ερυθροκύτταρα φτάνουν με την ροή του αίματος στους ιστούς, και με την σειρά τους αποδίδουν το οξυγόνο στα κύτταρα των διαφόρων ιστών, π.χ. μυικός, νευρικός κλπ. Τα κύτταρα χρησιμοποιούν το οξυγόνο στην «κυτταρική αναπνοή» και πιο συγκεκριμένα στην οξειδωτική φωσφορυλίωση. Επίσης στον κύκλο του κιτρικού οξέος παράγεται και CO2. Το διοξείδιο του άνθρακα, μεταφέρεται μέσω του αίματος, πίσω στους πνεύμονες όπου και αποβάλλεται κατά την «εκπνοή».

Το κύριο χαρακτηριστικό που αφορά την λειτουργία της «εισπνοής>/«εκπνοής» , η οποία όπως γνωρίζουμε είναι η είσοδος στον οργανισμό του οξυγόνου στον οργανισμό, και η αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα.

Συνεπώς, η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού (δηλαδή η διαδικασία με την οποία ένας οργανισμός προσλαμβάνει οξυγόνο και αποβάλλει διοξείδιο του άνθρακα) αποτελεί τη λειτουργία που συντηρεί την κυτταρική αναπνοή, δηλαδή τη διαδικασία που πραγματοποιείται στα κύτταρα του οργανισμού, για την παραγωγή ενέργειας.
Επομένως, η «κυτταρική αναπνοή» σε αντιπαραβολή με την εξωτερική αναπνοή είναι μια καθαρά βιοχημική διεργασία, η οποία αξιοποιείται από τον οργανισμό για την παραγωγή ενέργειας.


Εργασίες ανά ομάδα

Ομάδα Δ

8 Ομάδες-Ρόλοι 2 25 Jan 2016 14:55 2016-ΦΕΒ-25, 23:59
7 Γνωριμία-Εξοικείωση 2 25 Jan 2016 14:33 2016-ΦΕΒ-25, 23:59

Θέματα εργασιών

Θέμα εργασίας Ανάθεση Κατάσταση Προτεραιότητα Δημιουργία Ολοκλήρωση Υπεύθυνος
8 Ομάδες-Ρόλοι 2 b1t1 b1t2 b1t3 b1t4 b1t5 b2t1 b2t2 b2t3 b2t4 b2t5 b2t6 b3t1 b3t2 b3t3 b3t4 Open Κοινή 25 Jan 2016 14:55 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits
7 Γνωριμία-Εξοικείωση 2 b1t1 b1t2 b1t3 b1t4 b1t5 b2t1 b2t2 b2t3 b2t4 b2t5 b2t6 b3t1 b3t2 b3t3 b3t4 Open Κοινή 25 Jan 2016 14:33 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits

Κανόνες Συμπεριφοράς-Βαθμολογία

Οι εργασίες μας 2014-2015


Δημοφιλείς εργασίες 2014-15


Θεατές

MarcusBergMarcusBerg
GBASGBAS
billman2billman2
forgivenforgiven
claireMakclaireMak
PetranthemanPetrantheman
EgwEgw
ORIGINAL21ORIGINAL21
billpitsbillpits
mpampis tanaliasmpampis tanalias
hi im jimmyhi im jimmy
truepanostruepanos
maurigata2maurigata2
nicktronnicktron
Heisenberg_The_CookHeisenberg_The_Cook
RominaPowerRominaPower
TheodpanTheodpan
to gatoskuloto gatoskulo
giota98smile giota98smile
Kwnna PanKwnna Pan

... and more

Watch: site | category | page

Ετικέτες σελίδων


It seems you have no tags attached to pages. To attach a tag simply click on the tags button at the bottom of any page.

It seems you have no tags attached to pages. To attach a tag simply click on the tags button at the bottom of any page.

It seems you have no tags attached to pages. To attach a tag simply click on the tags button at the bottom of any page.


Κοινωνικά δίκτυα

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License