1η ομάδα

Μέλη


Εργασίες ανά ομάδα

1η Ομάδα

Α/Α Εργασία Έναρξη Λήξη
8 Ομάδες-Ρόλοι 2 25 Jan 2016 14:55 2016-ΦΕΒ-25, 23:59
7 Γνωριμία-Εξοικείωση 2 25 Jan 2016 14:33 2016-ΦΕΒ-25, 23:59


Βαθμολογία

Κανόνες Συμπεριφοράς-Βαθμολογία

Υποθέματα-Ερευνητικά Ερωτήματα


Η Εργασία της ομάδας μας

Γενετικές Ασθένειες

Γενετικές Ασθένειες

Εργασία των μαθητών του Β3:
Αργυρώ Σ.
Αιμιλία Σ.
Αντιγόνη Τ.
Γκαμπριέλα Τ.
Λορεντάνα-Μαρία Τ.
Θέματα εργασιών

Θέμα εργασίας Ανάθεση Κατάσταση Προτεραιότητα Δημιουργία Ολοκλήρωση Υπεύθυνος
8 Ομάδες-Ρόλοι 2 b1t1 b1t2 b1t3 b1t4 b1t5 b2t1 b2t2 b2t3 b2t4 b2t5 b2t6 b3t1 b3t2 b3t3 b3t4 Open Κοινή 25 Jan 2016 14:55 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits
7 Γνωριμία-Εξοικείωση 2 b1t1 b1t2 b1t3 b1t4 b1t5 b2t1 b2t2 b2t3 b2t4 b2t5 b2t6 b3t1 b3t2 b3t3 b3t4 Open Κοινή 25 Jan 2016 14:33 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License