2012-2013

Β1

ΑΚ Τμήμα Μαθητής Ψήφοι Σχόλια Μέγεθος
12 Β1 Γ. Κωνσταντίνος 0 0 375
11 Β1 Γ. Σπυρίδων 0 0 342
10 Β1 Γ. Ηλίας 0 0 57
9 Β1 Γ. Έλενα 0 0 333
8 Β1 Γ. Δημήτριος 0 0 356
7 Β1 Β. Γεώργιος 0 0 348
6 Β1 Α. Ιωάννα 0 0 57
5 Β1 Α. Ναντίμ 0 0 58
4 Β1 Α. Όλγα 0 0 58
3 Β1 Α. Ιωάννα 0 0 57
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License